• Alle
  • Geen categorie
  • Update

Werkdocument 5, Structuur april 2024

Inleiding Deze bijeenkomst is een vervolg op “Structuur”. Volgens de door ons gevolgde onderzoekstechniek, Community Canvas, komen we nu aan bij “Structuur”. Het waarborgen en garanderen van de kwaliteit voor volgende generaties begint met het scheppen van structuuren. De bijeenkomst heeft ons nieuwe inzichten gegeven en ook weer nieuwe vragen opgeleverd. Samen met de uitkomsten […]

Werkdocument 5, Structuur april 2024 Lees verder »

Update maart 2024

Sinds onze laatste nieuwsbrief van december 2023 is er veel gebeurd. Veel positieve dingen vooral. Wij hebben meer duidelijkheid kunnen krijgen over hoe wij onze plannen voor de Teresia kunnen uitwerken. Het project zal in drie fases worden ontwikkeld, eerst de pastorie, als tweede de nieuwbouw en uiteindelijk de kerk. Zoals u wellicht al heeft

Update maart 2024 Lees verder »

Update juli 2023

Nu voor velen de vakanties zijn begonnen sturen wij nog een korte update om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en u meer mee te nemen in vormingsproces van de woongemeenschap Teresia. De nieuwsbrief is iets langer geworden dan u gewoonlijk gewend van ons bent omdat wij het verslag van de laatste

Update juli 2023 Lees verder »

Update juni 2023

Het is alweer enige tijd geleden dat wij onze laatste nieuwsbrief hebben gestuurd. In de tussenliggende periode hebben wij veelvuldig met Draisma om de tafel gezeten om de bouw zo snel mogelijk en dus in juni te laten starten. Helaas bleek in februari dat Draisma nog geen compleet beeld kon geven van de kosten. Vanaf februari tot begin

Update juni 2023 Lees verder »

Update februari 2023

De eerste maand van het nieuwe jaar 2023 laten wij achter ons. De tijd vliegt en haalt onze planning helaas vaak veelvuldig in. In de afgelopen maanden zijn wij meerdere malen in gesprek geweest met de Rabobank. Zij willen het Groupius Wonen Teresia project graag financieren omdat het een maatschappelijk belang dient, duurzaam is en

Update februari 2023 Lees verder »

Grote opkomst buurtbewonersavond

Tegen de honderd omwonenden van de Teresiakerk in de wijk Zevenhuizen in Apeldoorn kwamen op maandagavond 10 februari naar de buurtbewonersavond voor de herbestemming van de kerk. “Het moet niet leeg blijven. Het is fijn dat er iets gebeurt”, zegt de 76-jarige Ria Damhuis die samen met de 72-jarige Anja Heerink naar de informatieavond is

Grote opkomst buurtbewonersavond Lees verder »

Scroll naar boven