PREVIEW INVENTARIS VERKOOP

Groupius Wonen is voornemens een gedeelte van de nog aanwezige inventaris uit
de Teresiakerk en pastorie te koop aan te bieden aan geïnteresseerden. Van
de verkoopopbrengst zal op een prominente plek op het Teresiakerk perceel
een passend kunstwerk worden geplaatst.

Groupius Wonen hoopt dat de inventaris weer zoveel mogelijk een “warm” thuis zal vinden. Niet alleen worden de voormalige parochianen van de Emmausparochie en hun naasten hiervoor uitgenodigd maar natuurlijk zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom hun interesse aan te geven en een bod uit te brengen.

Hierna treft u een overzicht aan van de nog aanwezige inventaris. Een deel van de inventaris is nog niet in kaart gebracht.

Groupius Wonen is voornemens in verband met deze verkoop een open dag te organiseren op locatie. De open dag zal plaatsvinden op  10 juli 2021. U kunt zich hier opgeven voor de open dag.

Groupius Wonen behoudt zich het recht voor om bepaalde items uit de verkoop
te onttrekken zonder nadere opgaaf van redenen.