Update februari 2023

De eerste maand van het nieuwe jaar 2023 laten wij achter ons. De tijd vliegt en haalt onze planning helaas vaak veelvuldig in.

In de afgelopen maanden zijn wij meerdere malen in gesprek geweest met de Rabobank. Zij willen het Groupius Wonen Teresia project graag financieren omdat het een maatschappelijk belang dient, duurzaam is en daarmee past bij de waarden van de bank. Echter de processen bij banken verlopen stroperig en daardoor langzaam. Daarnaast is de rentestand grillig en laat deze nu weer een opwaartse lijn zien. Dit maakt het financieren van het project niet makkelijker. Rabobank werkt gestaag door aan het berekenen van de mogelijkheden. En wij onderzoeken parallel aan dit proces hoe wij het kunnen versnellen.

Al met al levert de financiering nu vertraging op, waardoor de startbouw niet in februari is, maar helaas verschoven wordt naar juni. 

Klankbordgroep Sociaal

Ondanks de verschuiving van de startbouw zullen wij de klankbordgroep Sociaal gaan opstarten. Op dit moment richten wij op eind maart om de eerste bijeenkomst te organiseren. Tegen die tijd hopen wij dat het minder koud is buiten en dus ook in de kerk. Ruim voor die tijd zullen wij de te bespreken onderwerpen rondsturen. Eenieder kan zich dan goed voorbereiden zodat wij een vruchtbare bijeenkomst zullen hebben. Zoals gewoonlijk zullen de ideeën en andere resultaten van de bijeenkomst met alle leden van het Online Collectief Apeldoorn worden gedeeld.

Er zijn nu tien deelnemers aan de klankborgroep Sociaal. Indien u mee wilt denken, dan kunt u zich nog aansluiten door ons een email te sturen of te bellen.

Toegang parkeerplaats

Na het plaatsen van een hek tussen Don Bosco en het parkeerterrein om de nachtelijke overlast te beperken voor omwonenden, hebben wij nu helaas moeten besluiten om het parkeerterrein af te sluiten. Anders dan wij ooit hadden kunnen bedenken worden wij daartoe gedwongen door de school. Vanuit het niets hebben zij de stelling ingenomen dat zij recht hebben op parkeerplaatsen op ons terrein. Ondanks vele pogingen onzerzijds om tot een constructief gesprek te komen, konden wij op hun juridische dreigementen niet anders reageren dan het parkeerterrein af te sluiten voor onbevoegden. 

De begraafplaats blijft uiteraard toegang houden voor uitvaarten en onderhoudswerkzaamheden.

Wij betreuren de situatie ten zeerste omdat een goede band met de buurt en dus ook buren een speerpunt is in onze filosofie.


In memoriam Jacques Daenen
Eind vorig jaar is Jacques Daenen plotseling overleden. Wij willen even stilstaan bij deze goede en fijne man die veel heeft betekend voor de parochie, maar ook voor ons als de steun en toeverlaat bij vragen en calamiteiten. Onze gedachten gaan uit naar zijn naasten en denken met veel goede herinneringen terug aan Jacques.
Scroll naar boven