Update juli 2023

Nu voor velen de vakanties zijn begonnen sturen wij nog een korte update om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en u meer mee te nemen in vormingsproces van de woongemeenschap Teresia.

De nieuwsbrief is iets langer geworden dan u gewoonlijk gewend van ons bent omdat wij het verslag van de laatste klankbordgroep bijeenkomst integraal hebben overgenomen.

Aan de openingsdatum van het complex eerste of tweede kwartaal 2025 is weinig veranderd. Wij zijn nog steeds druk bezig met de voorbereidingen van de bouw. Ver voor die tijd zullen wij een definitieve datum kenbaar maken en de gesprekken aangaan met geïnteresseerden.

Gelukkig kan tijdens onze voorbereiding de kerk gebruikt worden. Ook in augustus en wellicht september kunt u genieten van kunst in de kerk. Zie hieronder de aankondiging voor eind juli:

Op 3 juli hebben wij de tweede klankbordgroep bijeenkomst Sociaal mogen organiseren. Het was weer een goede bijeenkomst, waarbij de participatie hoog was, veel werd gelachen en de duidelijke meningen werden geuit.

Voor de bijeenkomst hebben wij iedereen ter voorbereiding een werkdocument met vragen toegestuurd die wij tijdens de bijeenkomst hebben behandeld. De vragen waren afgeleid van “Community Canvas”, een methode om een gemeenschap, vereniging of andere groep mensen een gedegen basis te geven.

Aan de hand van het werkdocument hebben wij verschillende onderwerpen besproken. Hieruit kwamen vele punten die de gewenste identiteit van de woongemeenschap beschrijven.

Deze punten staan niet in steen gegrift en uiteindelijk zal de praktijk uitwijzen wat de identiteit zal zijn. Echter wij geloven erin dat het uitspreken van een ideaal en dit met elkaar delen de kans op een sterke en gezonde woongemeenschap vergroot.

Scroll naar boven