Update juni 2023

Het is alweer enige tijd geleden dat wij onze laatste nieuwsbrief hebben gestuurd. In de tussenliggende periode hebben wij veelvuldig met Draisma om de tafel gezeten om de bouw zo snel mogelijk en dus in juni te laten starten.

Helaas bleek in februari dat Draisma nog geen compleet beeld kon geven van de kosten. Vanaf februari tot begin mei heeft Draaisma zijn best gedaan om de offerte af te ronden. Dat betekende geen stelposten meer of andere posten, die voor verrassingen kunnen zorgen. De “finale” offerte zorgde jammer genoeg voor een verrassing, namelijk wederom een prijsverhoging. Na uitgebreid overleg, marktonderzoek en een oplossing in de vorm van mogelijke subsidies, lijkt het erop dat wij toch door kunnen.

Ondertussen hebben wij ook de mogelijkheden van andere bouwmethoden onderzocht. Gelukkig hebben wij alternatieven, maar het kiezen voor alternatieven leidt ook tot vertraging.

Al met al lopen wij nu helaas weer vertraging op. Wij plannen nu zo snel mogelijk na de zomer te beginnen met de bouw, oftewel september of oktober.

Ondertussen hebben wij de eerste klankbordgroep bijeenkomst “sociaal” gehad. Dergelijke bijeenkomsten geven ons de energie om door te blijven gaan. Ondanks dat niet iedereen aanwezig kon zijn, overtrof het samenzijn en het resultaat onze verwachtingen. Het enthousiasme, de betrokkenheid en de gedeelde wens om van de Teresia kerk een mooi en fijn wooncomplex te maken bleek uit alles.

Wij hebben besproken wat de Sociaal bijeenkomsten zullen inhouden en wat het doel is voor de klankborgroepleden en voor Groupius Wonen. Daarnaast hebben wij gesproken over andere zaken zoals de bouw, Don Bosco en wat verder nog ter tafel kwam. Via deze link kunt u het verslag lezen. Bij deze vragen wij u om mogelijke aanvullingen of vragen bij ons kenbaar te maken. Wellicht kan uw inbreng onze bevindingen nog verrijken. In dat geval nemen wij het graag op in het verslag. Mocht u geïnteresseerd zijn om bij volgende bijeenkomst aanwezig te zijn kunt u zich nu nog opgeven. Na de volgende bijeenkomst in juli kan dat helaas niet meer.

Door de verdere vertraging hebben wij met het Stichting Ateliers Apeldoorn afgesproken dat zij vaker de kerk kunnen gebruiken voor exposities. Natuurlijk zal dit moeten stoppen wanneer de bouw begint. Echter tot die tijd kunt u genieten van kunst en de kerk.

Zoals eerder aangekondigd is sinds enige tijd het parkeerterrein afgesloten voor auto’s. Alleen bestemmingsverkeer kan nog parkeren op het terrein. Wij betreuren ten zeerste dat we deze stap hebben moeten zetten. Helaas is het niet gelukt iemand te vinden die dagelijks het parkeerterrein kan openen en sluiten. Hierdoor zullen sommigen wellicht overlast ondervinden, onze excuses daarvoor. De begraafplaats heeft een sleutel om eventueel te openen en te sluiten.

Naast Apeldoorn zijn wij ook de mogelijkheden aan het onderzoeken in Steenwijk, Tiel en Voorburg. In Lelystad ontwikkelt Groupius Wonen in samenwerking met woningcorporatie Centrada een gebied in de wijk Lelystad Haven. Op dit moment inventariseren en verzamenlen wij wensen en bezwaren door middel van een buurtbewonersparticipatie traject om met de gebiedsontwikkeling het beste te bereiken voor de bewoners en de buurt. Mocht u iemand kennen die geïnteresseerd is of weet u andere locaties, dan horen wij dat graag.

Wij wensen u alvast een geweldige zomer en zullen doorwerken om de bouw te kunnen laten starten.

Scroll naar boven