WAT MAAKT WONEN IN TERESIA BIJZONDER?

Groupius Wonen ontwikkelt in Teresia toekomstbestendige woningen. Woningen die niet zichtbaar zijn voorbereid op uw toekomst. Deze goed afgewerkte woningen lijken in geen enkel opzicht op de traditionele seniorenwoningen. Sterker nog, van binnen en van buiten voelen ze aan als stijlvolle woningen waar je graag je intrek in zou willen nemen. En tegelijkertijd zijn ze van innovatieve oplossingen voorzien, zodat u nooit meer hoeft te verhuizen. Echt levensloopbestendig dus.

Wonen met gelijkgestemden

De bewoners die kiezen voor Teresia staan midden in het leven en willen een weloverwogen volgende stap in hun wooncarrière maken.

De Groupius Wonen gebouwen zijn zo ontworpen dat contact maken met bewoners en mensen van buiten, makkelijk is. De speciaal ontworpen ontmoetingsplekken bieden u de mogelijkheid de gezelligheid op te zoeken zonder dat dit ten koste gaat van uw privacy of uw eigen leefruimte.

Hoe houden we rekening met de wensen van (buurt) bewoners en andere belanghebbenden?

Integrale ontwikkeling

Groupius Wonen benadert de ontwikkeling van een complex zo integraal mogelijk. Naast de bouwkundige en formele zaken worden meer aspecten meegenomen die voor de bewoners én buurtbewoners toegevoegde waarde hebben.

Zo creëert Goupius Wonen niet alleen een fijn complex voor de bewoners, maar draagt ze ook bij aan een fijne woonomgeving voor iedereen die in de buurt woont en leeft.

Overleg met bewoners

Voor de aanvang van de bouw vindt er middels een klankbordgroep overleg plaats met toekomstige bewoners over verwachtingen en wensen die eventueel kunnen worden meegenomen.

Groupius Wonen investeert in online communicatie om al in een vroeg stadium met de doelgroep in contact te komen.

Overleg met gemeenten

Naast het aanvragen van vergunningen zullen gesprekken plaatsvinden met de relevante gemeente om zaken zoals bijvoorbeeld parkeren, openbaar vervoer, buurtactiviteiten voor ouderen, mogelijke subsidies, (uitbreiden) zorg in de buurt, duurzaamheid en veiligheid op tijd geregeld te hebben.

Betrekken van de buurt

Een actieve rol in het benaderen en voorlichten van de buurt zal de buurtbewoners op een positieve manier voorbereiden op de komst van Groupius Wonen en de nieuwe bewoners. Dit is belangrijk omdat we de interactie tussen buurtbewoners en Groupius Wonen bewoners goed opgang willen brengen. Dit voorkomt dat ouderen vereenzamen. Daarnaast geeft het de bewoners de mogelijkheid actief deel te blijven nemen aan de maatschappij.

Om het verzorgingsgebied zo compleet mogelijk te maken en faciliteiten zoals HORECA dichtbij huis te hebben, zal met lokale ondernemers worden besproken wat de mogelijkheden in de buurt zijn en eventueel binnen ons complex.

Daarnaast zullen de gezamenlijke ruimtes zo ontworpen worden dat het uitnodigt tot actief gebruik voor bijvoorbeeld kookworkshops, bridgeavonden, en andere collectieve initiatieven.

Ontwerp afstemmen op de wensen van bewoners

Het bouwteam (oa architecten en aannemers) zal naast het ontwerp volgens Groupius Wonen richtlijnen, ook suggesties van bewoners meenemen in het design en bouwproces.

De oplevering

Na de opening van ieder complex zal Groupius Wonen twee weken intensief alle mogelijkheden van het gebouw en de diensten testen. Hierbij zullen de beheerders van Groupius Wonen blijven slapen in de deellogeerkamers om alle vragen en opmerkingen direct te kunnen verwerken, verhelpen en kunnen noteren voor toekomstige projecten.

Rol van Groupius Wonen na oplevering

Als het gebouw volledig operationeel is dan beheert Groupius Wonen het gebouw, stuurt de huismeester aan, via ons callcenter assisteren we bewoners en ondersteunen we bij collectieve initiatieven binnen het complex. We zullen daarbij een immer positieve houding aannemen om eigen initiatieven en ideeën van bewoners tot bloei te laten komen.

Om de zelfredzaamheid en het sociale leven van de bewoners te bevorderen is het belangrijk dat leeftijdsopbouw divers is. De bewoner van tachtig zal waarschijnlijk graag deelnemen maar het organiseren over laten aan de zeventiger of zestiger. Op deze manier wordt de continuïteit van het complex zeker gesteld.

Mocht u geïnteresseerd zijn in 1 van de 8 appartementen in de pastorie, wordt dan eerst lid via deze link.

Scroll naar boven